You are hereSlužby v oblasti stavebnictví

Služby v oblasti stavebnictví


V oblasti stavebnictví nabízím vypracování znaleckého posudku za účelem posouzení kvality provedených stavebních prací nebo kontroly rozpočtu (množství provedených prací, počet rozpočtovaných položkových cen).


Ukázka znaleckého posudkuUkázka znaleckého posudku