You are hereKvalifikace

KvalifikaceODBORNÁ KVALIFIKACE:
1979 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
pětileté magisterské studium oboru vodní hospodářství a vodní stavby, dosažen titul Ing.

1988 - Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství

dvouleté postgraduální studium technického znalectví oboru a specializace stavebnictví a ekonomika

1992 - jmenován Krajským soudem v Brně soudním znalcem
v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovistostí, v oboru stavebnicvtí, stavební odvětví různá se specializcí zdravotní inženýrství

1993 - Brno Business School, The Nottingham Trent University, Postgraduate Certificate in Management

dvouleté studium managementu, dosažen titul MBA (Master of Business Administration)

1995 - Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství

nadstavbové specializační studium technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomiky

2004 - Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství

certifikace znalce podle standardů Certifikačního orgánu pro certifikaci pracovníků

2005 - Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Certifikační orgán pro certifikaci pracovníků

zkoušející

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH:
Česká komora odhadců majetku